Các lưu ý về đảm bảo mật khẩu an toàn (phần 1)

Chúng ta đều sở hữu ít nhiều một vài mật khẩu từ loại mất cũng được đến loại không thể để mất. Với những mật khẩu mất cũng được thì ta có thể sử dụng chức năng lấy lại mật khẩu khi mất. Nhưng với những loại mật khẩu không thể để mất, ta nên sử dụng mật khẩu an toàn như mật khẩu ngân hàng, mật khẩu đăng nhập mạng xã hội thì nếu để bị mất hoặc lộ sẽ rất nguy hiểm. Bạn có chắc rằng mật khẩu của mình đã an toàn?

Sử dụng mật khẩu an toàn

Mật khẩu của bạn có an toàn hay thường được gọi là đủ mạnh? Mật khẩu của bạn dài bao nhiêu ký tự, mật khẩu của bạn chứa các ký tự gì? Đó đều là những thứ để đánh giá mật khẩu có đủ mạnh hay không. Một mật khẩu phức tạp sẽ giúp tài khoản của bạn tránh được nguy cơ dòm ngó. Kéo dài thời gian dò tìm mật khẩu hay làm chùn bước kẻ đang cố gắng ăn cắp tài khoản của bạn. Một mật khẩu an toàn là một mật khẩu đủ mạnh và ngược lại.

Thói quen thay đổi mật khẩu

Bạn đã bao lâu không thay đổi mật khẩu, 3 tháng hay 3 năm. Về mặt vật lý để bao lâu thì mật khẩu của bạn cũng không bay hơi hay bị vơi bớt đi bất kỳ ký tự nào cả. Nhưng bạn sử dụng mật khẩu trong thời gian dài, đăng nhập trên nhiều thiết bị, đăng nhập ở nhiều nơi, qua đó sẽ làm tăng nguy cơ lộ mật khẩu.

Hạn chế dùng chung mật khẩu cho các dịch vụ

Bạn sử dụng tất cả bao nhiêu dịch vụ, bạn có bao nhiêu tài khoản và bạn có bao nhiêu mật khẩu? Nếu bạn sử dụng rất nhiều dịch vụ nhưng chỉ dùng vài ba mật khẩu thì sẽ nguy hiểm khi một mật khẩu bị lộ. Kẻ tấn công có thể sử dụng mật khẩu đó để truy cập trái phép các tài khoản dùng chung mật khẩu. Không hẳn là mỗi tài khoản dùng một mật khẩu riêng. Nhưng những tài khoản quan trọng bạn nên sử dụng mật khẩu riêng và đủ mạnh.

Lưu trữ mật khẩu

Vấn đề hạn chế dùng chung mật khẩu sẽ phát sinh việc bạn có rất nhiều mật khẩu phải nhớ, và nếu mật khẩu đủ mạnh thì để nhớ hết chúng cũng không phải là điều dễ dàng. Và bạn sẽ tìm đến các phương pháp hỗ trợ lưu trữ mật khẩu, có thể là thủ công hay cũng có thể là tự động như các phần mềm lưu trữ mật khẩu. Tùy vào nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn các phương pháp phù hợp với bản thân.