Các lưu ý tạo mật khẩu an toàn và đủ mạnh

Tạo một mật khẩu đơn giản vô cùng, thế nhưng nó có đủ mạnh? Để tạo một mật khẩu an toàn, cần tuân theo các lưu ý để đảm bảo cho mật khẩu của bạn là khó tìm ra nhất.  Một mật khẩu được cho là đủ mạnh cần bao gồm những điều sau đây.

Độ dài

Không có quy định cụ thể nào về độ dài để mật khẩu được cho là an toàn, chúng ta thường thấy nhất là yêu cầu mật khẩu nhiều hơn sáu (6) ký tự. Nhưng mình nghĩ mật khẩu càng dài càng tốt, nhưng không phải là quá dài. Mình thường dùng mật khẩu chứa 16 ký tự.

Chữ hoa chữ thường

Mật khẩu của bạn có sử dụng chữ in HOA không? Bổ sung chữ in hoa sẽ giúp cho mật khẩu mạnh hơn, mạnh hơn thì cũng là an toàn hơn. Chắc chắn là như vậy rồi, một số dịch vụ trên internet đã yêu cầu người dùng sử dụng các mât khẩu có chứa chữ in HOA.

Bao gồm số

Gồm chữ in HOA rồi giờ tới cả số sao? Đúng vậy, mật khẩu càng phức tạp càng an toàn, thêm vài số vào mật khẩu cũng đâu phải việc gì quá khó khăn, chúng hoàn toàn đơn giản. Nhưng ngược lại sẽ khiến những kẻ ngó nghiêng tài khoản của bạn phải đau đầu hơn rất nhiều. Và để có được một mật khẩu an toàn tốt nhất những con số đó đừng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Các ký tự đặc biệt

Nếu bạn muốn mật khẩu của mình an toàn hơn nữa, bạn hãy bổ sung vào mật khẩu của mình các ký tự đặc biệt. Việc này sẽ tăng mức độ đảm bảo cho mật khẩu, mật khẩu càng phức tạp thì càng khó dò ra. Nhưng phức tạp đến mức chính bạn cũng không nhớ nổi thì sao? Đủ độ dài nhé, bao gồm chũ in thường, in hoa, thêm cả số và ký tự đặc biệt thì nhớ làm sao cho được. Vậy bạn phải có cho mình lựa chọn để lưu giữ mật khẩu an toàn nhất có thể.

Dưới đây là tiện ích nhỏ tạo mật khẩu bất kỳ, bạn có thể dùng nếu không muốn đau đầu nghĩ ra một mật khẩu sao cho mạnh và đảm bảo.