Tổ hợp phím tắt thường dùng

Trong quá trình sử dụng máy tính, ta sẽ kết hợp thao tác giữa chuột và bàn phím. Trong các công việc văn phòng việc soạn thảo thường dùng phần lớn là bàn phím. Và các chức năng cần thiết lại ở trình đơn của chuột phải, và không phải ai cũng biết có thể dùng các phím tắt tương đương để thay thế thao tác chuột phải. Để biết vị trí các nút chức năng như Shift, Ctrl, Alt, Delete, F1, F2, … hãy tham khảo vị trí các nút trên bàn phím.

Tổ hợp phím tắt thường dùng trong hệ thống

Alt + F4 : đóng cửa sổ đang thao tác.

Ctrl + N : mở thêm một cửa sổ giống với cửa sổ đang mở.

Ctrl + F (hoặc F3) : chuyển nhanh đến ô tìm kiếm (nhập nội dung cần tìm và Enter).

Lá cờ + R : mở hộp thoại run. (Phím lá cờ: hình 4 ô vuông cạnh nút Ctrl).

Tổ hợp phím tắt thường dùng với file, tệp tin

Sau khi chọn file, tệp tin ta có thể sử dụng các tổ hợp phím tắt sau.

Ctrl + C : copy file, tệp tin được chọn.

Ctrl + X : cắt file, tệp tin được chọn.

Ctrl+ V : dán file, tệp tin được chọn vào cửa sổ đang mở.

Shift + Delete : Xóa hẳn file, tệp tin được chọn mà không cho vào thùng rác (nếu sử dụng riêng nút delete tệp tin được xóa sẽ được chuyển vào thùng rác và chỉ bị xóa hẳn khi ta làm rỗng thùng rác).

F2 : đổi tên file, tệp tin được chọn.

Tổ hợp phím tắt thường dùng khi soạn thảo

Thao tác soạn thảo sẽ nhanh hơn khi ta thao tác phần lớn trên bàn phím mà không phải dùng đến chuột.

Home : nhảy tới đầu dòng.

End : nhảy tới cuối dòng.

Ctrl + Home : di chuyển lên trên 1 trang.

Ctrl + End : di chuyển xuống dưới 1 trang.

Page Up : di chuyển lên trên 1 trang.

Page Down : di chuyển xuống dưới 1 trang.

Ctrl + Page Up : di chuyển về đầu trang.

Ctrl + Page Down : di chuyển về cuối trang.

Ctrl + A : bôi đen toàn bộ văn bản.

Shift + Home : bôi đen từ vị trí con trỏ đến đầu dòng.

Shift + End : bôi đen từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.

Shift + mũi tên trái/phải : bôi đen từng ký tự theo hướng con trỏ.

Shift + mũi tên lên/xuống : bôi đen từng dòng theo hướng con trỏ.

Ctrl + Z : hủy bỏ thao tác vừa làm.

Ctrl + Y : thực hiện lại thao tác vừa hủy bỏ.