Máy tính là gì?

Máy tính là gì?

Máy tính cũng được gọi với tên đầy đủ là máy vi tính, là những thiết bị hay hệ thống thực hiện tính toán, kiểm soát các hoạt động thay thế con người.

Máy tính được lắp ghép bởi các thành phần để thực hiện các chức năng đơn giản đã định nghĩa trước. Trong trường hợp này, khi được cung cấp một bộ dữ liệu thích hợp nó có thể tự động giải quyết vấn đề hay dự đoán trước sự thay đổi của hệ thống.

Từ “máy tính” (Computers), đầu tiên, được dùng cho những người tính toán số học, có hoặc không có sự trợ giúp của máy móc, nhưng hiện nay nó hoàn toàn có nghĩa là một loại máy móc. Đầu tiên máy tính chỉ giải các bài toán số học, nhưng máy tính hiện đại làm được nhiều hơn thế.

Từ các bài toán đơn giản hay đòi hỏi tính toán phức tạp, máy tính đều có khả năng xử lý được. Không những xử lý được mà còn xử lý và cho ra kết quả nhanh hơn rất nhiều so với giải quyết bằng khả năng của con người.

Máy tính chỉ hiểu được 0 và 1, chỉ 0 và 1 mà thôi. Tất cả thông tin đưa vào máy tính đều phải chuyển sang dạng nhị phần (gồm 0 và 1). Máy tính đầu tiên trên thế giới cũng sử dụng trạng thái bóng đèn tắt và bật để thể hiện 0 và 1.

 Mỗi máy tính cần có một “bộ não” để liên kết, điều khiển các phần cứng hoạt động thống nhất và hiệu quả. Chúng ta gọi đó là hệ điều hành.