Thao tác với chuột và bàn phím

Chuột và bàn phím là hai thiết bị dùng để nhập dữ liệu, chuyển thông tin cho máy tính hiểu và xử lý. Với chuột và bàn phím ta có các thao tác sử dụng riêng khác nhau.

Thao tác với chuột

Chuột thường có cấu tạo gồm 2 nút chuột trái và chuột phải, ngày nay thường được bổ sung thêm chuột giữa (con lăn). Chuột trái thường dùng để:

Di chuyển con trỏ trên màn hình tương ứng với thao tác di chuyển chuột.

Chọn với thao tác kích chuột 1 lần (kích đơn).

Mở hay thực thi 1 file với thao tác kích 2 lần (kích đúp).

Khoanh vùng hay chọn nhiều đối tượng kề nhau bằng thao tác giữ chuột trái và rê chuột.

Để chọn các đố tượng riêng lẻ ta có thể giữ Ctrl+ thao tác kích đơn vào từng đối tượng cần chọn.

Thao tác với bàn phím

Thao tác với bàn phím cơ bản gồm nhấn, giữ, nhấn giữ nhiều phím. Để gõ các ký tự ta thực hiện thao tác nhấn thả, tùy thuộc vào chất lượng và kiểu bàn phím mà ta thực hiện thời gian và lực nhấn giữ khác nhau. Để thực hiện một số thao tác như gõ các ký tự đặc biệt, viết hoa một nội dung ngắn, ta thực hiện giữ Shift sau đó trong lúc vẫn giữ Shift ta nhấn các nút cần gõ. Để tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc, thành phần các nút của bàn phím các bạn tham khảo bài chi tiết tại đây.