Từng bước cài đặt Unikey bằng hình ảnh

Ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách cài đặt unikey, trong bài giới thiệu phần mềm gõ tiếng việt Unikey đã có link tải về bản cài đặt và cũng hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Unikey bản portable không cần cài đặt.

Sau khi tải về bản tương ứng với phiên bản hệ điều hành chúng ta tiến hành cài đặt.

Chọn next để bắt đầu quá trình cài đặt

Chọn next để bắt đầu quá trình cài đặt

Quá trình cài đặt Unikey sẽ hiện thị thông tin về quy định, bản quyền. Chọn I accept the agreement để chấp nhận các quy định và nhấn Next để tiếp tục cài đặt Unikey.

Chọn đồng ý và bắt đầu

Chọn đồng ý và tiếp tục

Lựa chọn thư mục sẽ cài đặt Unikey, nếu muốn để mặc định hoặc không có ý định thay đổi thì bạn để nguyên và chọn Next. Nếu muốn thay đổi bạn có thể gõ đường dẫn trực tiếp vào hoặc chọn Browse… sau đó chỉ đến nơi bạn muốn sau khi cài đặt Unikey sẽ ở.

Chọn thư mục sẽ cài đặt Unikey

Chọn thư mục sẽ cài đặt Unikey

Unikey sẽ xuất hiện khi ta chọn nút Start > All Program. Để bỏ tùy chọn này ta tích vào Don’t create a Start Menu folder. Để tiếp tục ta nhấn Next

Lựa chọn để Unikey xuất hiện trong menu All Program

Lựa chọn để Unikey xuất hiện trong menu All Program

Tích vào Create a desktop icon để tạo icon truy cập nhanh ngay tại màn hình nền sau đó nhấn Next

Tạo biểu tượng gọi tắt ngoài màn hình nền

Tạo biểu tượng gọi tắt ngoài màn hình nền

Nhần Install để bắt đầu quá trình cài đặt Unikey

Bắt đầu quá trình cài đặt

Bắt đầu quá trình cài đặt

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt Unikey, ta có thể khởi động luôn Unikey hoặc bỏ tích Launch Unikey để khởi động sau.

Cài đặt Unikey hoàn thành

Cài đặt Unikey hoàn thành, chọn Finish để hoàn thành