Gõ tiếng việt kiểu Telex

Trong bài phần mềm gõ tiếng việt các bạn đã biết cài đặt và sử dụng phần mềm Unikey  để gõ tiếng việt. Chúng ta cùng tìm hiểu cách gõ tiếng việt kiểu Telex, kiểu gõ thuận tiện và nhanh chóng, ngoài ra còn có kiểu gõ VNI.

Thiết lập Unikey để gõ tiếng việt kiểu Telex

Chúng ta thiết lập Unikey như hình dưới để gõ kiểu Telex (chú ý phần kiểu gõ chọn Telex). Sau khi thiết lập như hình ta chọn đóng và bắt đầu gõ.

Thiết lập Unikey để gõ tiếng việt kiểu Telex

Thiết lập Unikey để gõ tiếng việt kiểu Telex

Gõ tiếng việt kiểu Telex

Có thể sử dụng trình soạn thảo notepad hoặc MS Word để thực hành soạn thảo nội dung tiếng việt. Chúng ta có thể gõ tiếng việt tại bất cứ cửa sổ, trình duyệt hay phần mềm nào chứ không nhất thiết phải là trong trình soạn thảo văn bản. (ngoại trừ một số phần mềm không gõ được tiếng việt trong phần mềm).

Đối với các dấu gõ thêm các chữ tương ứng với dấu cần gõ, sau khi gõ xong từ chưa có dấu:

Dấu sắc (‘): s

Dấu huyền (`): f

Dấu hỏi (’): r

Dấu ngã (~): x

Dấu nặng (.): j

Ví dụ: chaof -> chào hoặc chafo -> chào,    saus -> sáu hoặc sasu -> sáu

Đối với các nguyên âm:

â = a + a

ă = a + w

ê = e + e

ô = o + o

ơ = o + w

Chúng ta có thể gõ nhanh ơ và ư bằng lần lượt các phím [ và ]

Đối với các phụ âm:

đ = d + d

Xóa dấu: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + z