Phần Cứng

Những thành phần nhìn thấy sờ nắn được là nền tảng để hệ điều hành cũng như phần mêm hoạt động

Bàn phím máy tính

16/07/2015 // 1 Comment

Trong các thành phần máy tính, bàn phím là thiết bị nhập dữ liệu được sử dụng nhiều nhất. Ngày nay bàn phím có rất nhiều kiểu dáng, [...]