Phần Mềm

Phần mềm là những ứng dụng không sờ nắn được chạy trên nền hệ điều hành

Phần mềm Notepad

30/06/2015 // 1 Comment

Nhắc đến soạn thảo văn bản trên máy tính ta thường nghĩ ngay đến Microsoft Word, một ứng dụng với đầy đủ tính năng. Nhưng với nhu [...]
1 2